Ålborg Karneval 2016 – “Der var engang…”

Lørdag den 28.maj 2012 skulle BBKL igen prøve kræfter med at passe en bar i Kildeparken til det store årlige karneval i Ålborg.

Det første hold mødtes ved Brønderslev hallen til afgang mod parkeringspladsen ved Rustenborg, og der skulle alle hjælpe med at bære provianten ind til hele dagen, så præcis kl. 9.00 blev bar 7 indtaget af forventningsfulde BBKL`er. Alle begyndte straks at løse de mange små og store opgaver omkring opsætning af skilte, reklamer, finde vand/klude o.s.v. Der er godt nok mange ting, som skal ordnes. Kl. ca. 10.15 var der fælles formiddagskaffe med nybagte rundstykker og efter en pause med hygge, blev der igen arbejdet ihærdigt videre, så baren kunne være klar til åbning.

WP_20160528_12_22_55_Pro
Så er baren klar – vi venter på fest-deltagerne..

Det andet hold mødte ind i bar 7 ved 12 tiden, og derefter blev der givet fælles informationer om alt praktisk omkring baren i drift, så alle var klar til at modtage de mange feststemte karnevalsdeltagere; de lod desværre vente lidt på sig, da optoget ankom halvanden time senere end forventet, men da de endelig kom, gik det også løs.

WP_20160528_12_22_06_Pro
Forsyningerne findes frem

Det blev en rimelig travl vagt med behov for ekstra forsyninger fra depotet, hvor alle ydede en fuldstændig fantastisk indsats og bare ville tingene skulle lykkes, og det gjorde de; der blev også plads til mange smil af og med feststemte karnevals deltagerne, der handlede i baren og selvfølgelig interne drillerier, sjove bemærkninger og højt humør hos alle.

WP_20160528_12_23_37_Pro
Instruktion i Kasseapparaterne

Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer, som havde sørget for kaffe, rundstykker, sandwich, flutes, kage, frugt m.m. Tusind tak til Netto Brønderslev, CL-party service, 2 gange Rema 1000 Brønderslev, Konditor bageren, XL-Byg/Ceste Træ A/S, Landboskolen og 3 af klubbens medlemmer.

BBKL har endnu engang leveret en fantastisk indsats, som alle kan være stolte af, og det vil også give et rimeligt beløb til klubben, så når fødderne ikke gør ondt mere, og alle indtrykkene er fordøjet, så er der under et år til næste karneval.

BBKL en aktiv klub, der kan mere end at spille bowling.

Godt gået og god sommer til alle.

Carsten.

Referat fra Generalforsamling 9.3.2016

Til generalforsamlingen deltog 18 stemmeberettige medlemmer.

Carsten blev valgt som dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet de korrekte steder, udpegede stemmetællere og gav derefter ordet til formanden.

Ulla aflagde årsberetningen, som blev enstemmigt godkendt med alle 18 stemmende for.

Per gennemgik regnskab/budget- begge dele blev også godkendt med alle 18 stemmende for.

Der blev fortaget nogle justeringer af vedtægterne: Klubbens navn vil fremover være BBKL. (Brønderslev Bowlingklub). Det hedder nu at deltage i DBF da JBWU afvikles. Kontingentet ændres fra fastsættelse på generalforsamlingen til fastsættelse af den enhver tid siddende bestyrelse. Seniorleder for damer og herrer ændres til 1 medlem som seniorleder for alle hold.

Der var ingen indkomne forslag.

Til bestyrelsen skulle vælges 1 medlem, da Per ikke ønskede genvalg. Her blev Bjarne valgt. Da BBKL fremover kun skal have en seniorleder var forslagene Conny B og Carsten. Som seniorleder for alle hold blev Carsten valgt, da Conny B takkede nej tak. Conny J fortsætter som revisor. Conny B og Roan er valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Til årets BBKL´er blev Carsten valgt en velfortjent vinder.

Under Evt. orienterede Carsten omkring en ny sponsor, hvor klubbens medlemmer skulle bære en caps når man møder ind i bowling hallen til kamp, det var medlemmerne ikke helt enig om, derfor vil Carsten undersøge om der kunne være andre muligheder. Ulla gav en kort orientering omkring ny struktur. Klubben kan risikere at få større kørsel udgifter til kamp, nu hvor det kommer til at hedde øst/vest. JBWU og region 1 bliver afviklet inden for de næste 3 mdr. derefter kommer alle klubber under DBF.

Der kom også et forslag på at nye medlemmer i BBKL skal have et mdr. gratis træning, dette vil blive taget op i bestyrelsen.

Ulla takkede Per og Conny B for deres arbejde i bestyrelsen og som seniorleder for damer, herefter fik begge overrakt en buket blomster og lidt til den søde tand en bakke flødeboller.

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Spillermøde d. 3.2.2016

Der var 22 spillere til mødet, som startede lidt forsinket, fordi hele forsamlingen – undtagen 3 – blev ”låst” inde i mødelokalet – foldedøren fik den geniale ide at gå i baglås, hvilket bragte en vis morskab – men vi fik til sidst hjælp fra hallens personale, som måtte komme ind gennem branddøren!

Træningstid

Første og vigtigste punkt var spørgsmålet fra bestyrelsen til spillerne, om man ønskede at blive ved med at spille i to starter eller om ikke tiden er moden til, at vi alle starter på engang.

De forskellige modeller blev kort skitseret op og efter lidt debat endte forsamlingen med en indstilling på start kl 19:30, 3 personer på banen og 1½ time. Hvis det skulle ske, at der en aften pga manglende baner skulle stå 4 på én bane, så kan der, hvis de 4 er interesserede deri, tilkøbes ½ times ekstra tid, fordi man jo kommer til at stå lidt længere mellem sine kast.

Holdtilmelding

Andet punkt som bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse om er næste sæsons hold fordeling, som det er nu med 1 6-mands herrehold, 1 4 mands herrehold, et 4 mands damehold og et mixhold trækker desværre så mange spillere, at det ofte kræver en del bytten rundt for at få spillere nok på holdene.

Mix-hold kampene formodes at blive skiftet ud med en ”open” serie fra JBU side, så klubberne får en større flexibilitet til at stille spillere.

Bestyrelsen foreslår, at der i næste sæson bliver stillet 3 hold – et 6-er herrehold (hvor damer jo også kan spille med) – et 4-rer herrehold (hvor damer også kan spille med) og et hold i open-rækken, hvor holdet kan være rent herre, rent dame eller blandet. Dette vil så betyde, at dameholdet skal forsvinde som hold.

Dette blev diskuteret og der var ca 50-50% for og imod nedlæggelsen af dameholdet. Dameholdet vil gerne have lov at bestå, hvilket så betyder, at vi må skære et af de andre før nævnte hold væk.

Yderligere skal nævnes, at ved dameholdets beståen skal dommeropgave løftes i fællesskab.

Dette ser bestyrelsen på ved næste møde, holdtilmelding er omkring 1.6 – derfor skal vi have det på plads.

Jysk Turnering

Bestyrelsen spørger medlemmerne om der ønskes deltagelse i Jysk Turnering

Damerne ønsker deltagelse. Herrerne måske – det må ses på hen ad vejen.

Manglende fremmøde til kamp

Bestyrelsen informerer medlemmerne om, at hvis man har tilmeldt til at spille kamp og udebliver uden afbud til holdstiller, så koster det stadig kampgebyret 100 kr, som opkræves straks efter. Vi håber, at dette ikke bliver nødvendigt og faktisk er spillerne meget stabile i fremmøde mod hvad vi hører fra andre klubber – stor ros for dette.

Herefter sluttede mødet.

Husk forårsstævne d. 2.3 – opslag senere herom!

Husk generalforsamling d. 9.3.2016 – se dagsorden her!

Husk – hvis du har tid og lyst at hjælpe med at tjene en pæn skilling til klubben, så har BBKL igen i år bar-tjans i Karnevallet i Ålborg – spørgsmål til Carsten!

Spillermøde d. 3. februar

Der afholdes spillermøde d. 3.2.2016.

Alle spillere bedes møde til træning kl. 19 – der trænes til kl. 20.30, hvorefter vi går i et mødelokale og bestyrelsen bringer nyheder og har forskellige spørgsmål til spillerne om afvikling af træning om onsdagen.

Der vil være en øl eller vand ved dette arrangement.

Sejr til Mix-holdet over HIK

Lørdag d. 16.1.2016 kørte 4 mix-hold spillere fra Brønderslev til Hobro i bidende kulde. Det var dog ingen problem, for vi sad i en dejlig varm bil og havde en dygtig og stabil chauffør, så turen gik fint.

Vi var spændte på, hvordan vi skulle klare os og var opsatte på at yde det bedste vi kunne.

Kampen kom i gang og wupti – vi havde vundet første serie! Det gav blod på tanden. Alle gik til den og især da vi tabte 3. serie med kun 11 kegler, viste holdet kampånd og lagde endnu en tand til i 4. serie, som vi så vandt – altså 8-2 til BBKL. Det var helt klart nogle lidt slukørede HIK-ere, der forlod banen efter kampen – og nogle meget glade BBKL-ere der kørte hjem til Brønderslev igen!!

Kamp Beach Bowl Bumpers – BBKL Mix Nord

Søndag d. 3.1.2016 var der kamp mellem de ovenstående i Action House i Løkken.

Nytårets efterdønninger havde heldigvis lagt sig, så det var et frisk hold fra BBKL der drog afsted – og havde endda heppekor med!

Desværre viste det sig, at banerne slet ikke var kommet sig oven på nytåret – der var så mange fejl i kegleopstilling og sammentælling af kegler, at dommeren havde mere end rigeligt at gøre med 2 kampe på én gang i hallen. For der var stort set hele tiden noget i vejen. De to hold, som også spillede, måtte sidde i 20 minutter og vente på, at deres baner blev byttet efter de første 2 serier – højlydte suk-lyde, da de endelig kunne spille videre. Vi måtte også rigtig mange gange stå og vente på, at en kegle blev rejst eller at maskinen overhovedet ville tælle vores kegler og gå videre, så næste spille kunne komme til. Så det tog “kun” 2 timer og 25 minutter at spille 4 serier!! Dertil var banerne tørre og tilløb var døvt og mat, så man ikke kunne glide men tilgengæld ofte hang fast – heldigvis kom ingen til skade, men banernes beskaffenhed betød desværre også, at BBKL holdets resultater led ganske betragteligt under det (det gjorde det nok også for hjemmeholdet – men det skal jeg ikke udtale mig om – de var i hvert fald særdeles trætte af kampens forløb og én af spillerne måtte straks kampen var slut mere end skynde sig for at komme til næste aftale…).

Vi sluttede derfor med det lidt skuffende resultat 2-8 med sejr til hjemmeholdet.

Sejr til Mixholdet

Lørdag d. 14.11.2015 var der kamp i Bowlinghallen i Brønderslev mellem BBKL Mix Nord 1 og Beach Bowl Bombers 2 fra Løkken. Det var en særdeles jævnbyrdig kamp, men med 3 vundne serier og keglerne, kunne BBKL holdet tage hjem med 8-2. Bedst på BBKL holdet blev Roan Sørensen med en flot slutserie på 191 kegler og et rigtig flot snit på 163,5 over de fire serier. Resten af holdet gjorde også en vældig fin indsats, så alt i alt væltede BBKL-erne 2468 kegler. Vi siger tillykke!