Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i BBKL.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

 

Tid: Torsdag d. 27/5-2021 kl. 19.30.
Sted: Toftegårdsskolens lokaler (Indgang fra Tunøgade)

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før.

 

I bedes venligst bære mundbind ved ankomst og ved afgang efter endt møde, samt generelt tage de nødvendige Covid-19 forbehold.

 

Under generalforsamlingen er vi vært ved en øl/sodavand og efter endt møde er der et par stykker smørebrød med tilhørende kaffe/the.

 

Vel mødt.

 

På bestyrelsens vegne
Dorthe Sidelmann

 

Dødsfald.

Det er med stor sorg, at vi søndag den 14/6-2020 modtog meddelelse om, at klubbens mangeårige medlem Ole Ø Pedersen har fået fred.

Æret være Oles minde.

Ulla og Carsten.

Statusorientering fra bestyrelsen i forbundet.

Bestyrelsens statusorientering 01.05.2020
Home/Nyt fra forbundet/Bestyrelsens statusorientering 01.05.2020
Bestyrelsens statusorientering bygger i dag primært på de beslutninger bestyrelsen traf på sit møde den 23. april.
Det er vigtigt at understrege, at mange af de beslutninger bestyrelsen træffer afstedkommer efterfølgende intern opfølgning, præcisering og ”intern” formidling, inden de kan meldes videre ud i organisationen. Alle skal vide, at vi knokler for at få beslutninger formidlet så hurtigt som overhovedet muligt.
Vi er imidlertid ikke kun afhængig af vores egne beslutningsprocesser, men bliver løbende ”overhalet indenom” af myndigheder og DIF´s beslutninger og initiativer.
DIF udsender dagligt mange informationer om situationen i dansk idræt. Også direkte til klubberne. Mange af disse informationer skal vi aktivt forholde os til og reagerer på. Sene-ste eksempel er den indkaldte videokonference i dag kl. 15.00.
Vi valgte derfor tidligt i morges at udsætte denne statusorientering til efter videokonferencen, idet der kunne fremkomme informationer af væsentlig betydning for de beslutninger, bestyrelsen allerede har truffet.
Havde konferencen så betydning?
Videokonferencen gav ikke noget endegyldigt svar på en tidshorisont ift. normalisering af den indendørs idræt. Men vi står ikke forrest i køen, når myndighederne på et tidspunkt begynder at åbne op. Det ligger helt fast.
Vores sport hører under kategorien ”indendørs sportsaktiviteter uden kropskontakt”. I en netop offentliggjort kategoriseringsrapport er sådan en form for idræt i kategorien ”høj”.
Indendørs aktiviteter med kropskontakt er, til sammenligning, ”ekstrem høj”.
I det efterfølgende afsnit fremgår det, at bestyrelsen arbejder på en genoptagelse af sæson 2019/2020 i uge 34. Det kan se vanskeligt ud, men der er dog stadig et stykke tid til.
Hvis dette ikke bliver muligt, står vi med en helt anden udfordring. Det er med andre ord, vores eneste mulighed for at skabe ”The Perfect Game”.
Sæson 2019/2020
Bestyrelsen har tidligere meldt ud ,at det er meget magtpåliggende at gøre alt for at genop-tage den suspenderede sæson.
Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at forudsætningen for at kunne gøre det, er myndighedernes tilladelse til en genåbning af de centre, hvor vi afholder vores aktiviteter. Samt at vi naturligvis til fulde overholder den almene adfærd og efterlever alle forholdsregler.
Vi må imødese at der stilles skærpede krav til forholdsregler, når der åbnes op for den indendørs idræt, herunder bowling.
Vi skal passe på os selv og hinanden. Vi går ikke på kompromis.
Beslutning fra bestyrelsesmødet den 23. april:
• Aktivitetsudvalgene reorganiserer afslutningen af sæson 2019/20
• Sæson 2019/20 genåbnes i uge 34 og fortsætter frem til og med uge 38
• Der skal ses nærmere på ligaslutspil og ungdomsslutspil
• DM single/double indledende afholdes 27/9 og 3/10 2020
• DM single/double finale afholdes 4/10 2020
• Landsdelsmesterskaber kan afholdes 26/9 eller alternativt samtidig med DM
• Der skal snarest træffes beslutninger ift. planlagte ungdomsaktiviteter
• Øst og Vest beslutter hvilke aktiviteter i Øst og Vest, der ikke gennemføres. Det er i den forbindelse allerede besluttet, at Øst Old Boys/Girls stævne nr. 6 planlagt til den 3.-4. april og Vest Old Boys/Girls stævne nr. 4 planlagt til den 3.-4. april helt er AFLYST.
• DBwF tilbagebetaler indbetalte startgebyr ift. til aflyste aktiviteter
Sæson 2020/2021
• Tilmelding til sæson 2020/21 forventes åbnet 6. maj 2020. Deadline for tilmelding er
berammet til den 5. juni.
• Sæson 2020/21 starter op i uge 41 (5.-11. oktober)
• Sæson 2020/21 afsluttes i juni 2021
Repræsentantskabsmødet ses gerne afholdt inden genåbningen af sæson 2019/20, så vi ikke kommer i konflikt med planlagte turneringskampe i august.
Ny dato for repræsentantskabsmødet kan eventuelt blive den 8. august 2020.
Karantænefri klubskifteperiode
Uanset færdiggørelsen af sæson 2019/2020 sker senere end normalt, holdes fast i den
karantænefri klubskifteperiode er fra den 10. til 31 maj. Det er vigtigt for klubberne at vide, hvilke atleter, de har til rådighed fra den kommende sæson
Ved genoptagelse af sæsonen i uge 34 og klubskiftet sker straks, vil atleten tidligst være spilleberettiget for holdspil den 10. oktober.
Ved genoptagelse af sæsonen i uge 34 og skiftet sker pr. 1. juli vil atleten være spilleberet-tiget for holdspil for nuværende/afgivende klub frem til den 4. oktober
Næste statusorientering
Bestyrelsen forventer at indbyde til online orientering/dialogmøde lørdag den 9. maj.
Emnet vil udelukkende være genoptagelse af sæson 2019/2020 og de heraf følgende ud-fordringer. Mere herom i næste uge.

Nyt fra forbundet.

At sammenhold har mange synonymer og at sammenhold har forskellig betydning og værdi, afhængig af
det enkelte individ og i forhold til, hvilken rolle den enkelte har i Danmarks Bowling Forbund, er
uomtvistelig.
Men at sammenhold skulle få den betydning og værdi, det har netop nu, var der sikkert ikke mange, der
havde budt på, i starten af marts.
Den uventede udfordring har givet sammenhold en ny og stærk dimension. Hele Danmarks kan jo virkelig
godt stå sammen, når det gælder.

Afslutning af sæson 2019/20
Forbuddet mod forsamlinger i grupper på mere end 10 personer opretholdes foreløbig frem til 10. maj. En
genoptagelse af sæsonen med en afslutning inden for den sædvanlige tidsramme, er derfor ikke længere en
mulighed.
Der er altid mere end én mulighed, når man står overfor et valg. Det gælder også, når der skal træffes en
beslutning om hvilken skæbne sæsonen skal have. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at uanset hvilket
valg der træffes, så vil beslutningen udspringe af vores sammenhold samt et princip om: ”En for alle og alle
for en”. Vi begynder derfor ikke at gøre forskel på de enkelte turneringer indbyrdes.
Bestyrelsen har truffet et klart valg. Enten genoptages turneringen med en afslutning, eller også annulleres
hele sæsonen. Løsninger mellem et; ”enten/eller”, vil ikke ske. Det skylder vi sporten, det skylder vi
hinanden og ikke mindst vores samarbejdspartnere.
Status på sæsonen er, at hvert hold i gennemsnit mangler mellem to til fire kampe for at være i mål. Ingen
af os ved lige nu, hvor langt tid vi har til at færdiggøre sæsonens aktiviteter. I bestyrelsen er der en tro på,
at alle – atleter, frivillige, ansatte og samarbejdspartnere – vil gå langt for at komme i mål, hvis det kan ske
på en god måde og uden den enkeltes helbred som indsats.
Vi er i bestyrelsen meget bevidst om, at alle i og omkring sporten vil foretrække en klar og tydelig
udmelding. Det ønsker vi også i bestyrelsen. Det er som at arbejde med et aldrig færdigt eller fuldendt
motiv, når man ikke kender dagen i morgen. Vi har naturligvis en del overvejelser ved en mulig
genoptagelse af sæsonen. Læs nærmere om overvejelserne i referatet fra bestyrelsesmødet den 9. april.
Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at bestyrelsen vil strække sig endog MEGET langt for at sikre
en færdiggørelse af sæsonens afbrudte aktiviteter. Forudsætningen er imidlertid, at myndighederne skaber
den mulighed.

Generel orientering fra bestyrelsen i Danmarks Bowling Forbund.

Jan Donde <jdo@bowlingsport.dk>
11.58 (for 3 timer siden)
til Jan

Kære alle

Hermed følger den lovede statusmeddelelse fra bestyrelsen.

Bestyrelsens statusmeddelelse pr. 3. april 2020

Corona har sat sit tydelige aftryk på hele verdenskortet. Intet er som før. Medierne verden over er spækket med daglige opdateringer på antal testede, antal smittede, antal indlagte og antal døde.

Vi er naturligvis alle påvirket af situationens alvor. Ikke kun det på det sundhedsmæssige, men også på det økonomiske område. Ingen kender endnu, de fulde konsekvenser af Corona. Ingen ved, hvad der præcis venter os, når pandemien slipper sit faste tag i vores hverdag.

Det gør bestyrelsen i Danmarks Bowling Forbundet heller ikke. Bestyrelsen er bekymret for de konsekvenser, pandemien kan have for de rammer, hvorunder vi dyrker vores sport. Hvordan slipper centrene igennem krisen. Hvordan slipper klubberne igennem krisen. Hvordan slipper atleter, frivillige, ansatte og øvrige samarbejdspartnere igennem krisen.

Da store dele at samfundet lukkede ned i marts måned, fik det også konsekvenser for alle bowlingaktiviteter i Danmark. En beslutning som Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Bowling Forbund tog til efterretning og naturligvis havde forståelse for. Vel vidende, at det ikke kun var vores aktiviteter, der måtte suspenderes for en tid. Men også driften for samarbejdspartnere i bowlingcentrene.

Bestyrelsen suspenderede alle sportslige aktiviteter, møder og kurser da det blev kendt, at myndighederne lukkede muligheden for at mødes i større forsamlinger. Ift. de sportslige aktiviteter umuliggjorde centrenes lukning naturligvis også, at det overhovedet ville kunne lade sig gøre.

Vi har ikke et præcist overblik endnu over manglende gennemførte aktiviteter i sæson 2019/2020.

Men godt og vel 1500 kampe, tre mesterskaber og tre Old boys/girls stævner mangler. Hertil kommer et par oprykningskampe og et slutspil samt landspokalen.

Da det ikke har været muligt at afholde det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. marts, fungerer bestyrelsen reelt i dag som et forretningsministerium. Det betyder, at vi kan drifte, men ikke udvikle på noget, der ikke allerede er i gang eller godkendt. Det bevirker helt konkret og lavpraktisk også, at vi ikke kan godkende nye turneringspropositioner. Vi må derfor tage udgangspunkt i det, der er godkendt for indeværende sæson 2019/2020.

Bestyrelsen følger situationen tæt, men arbejder under de forhold, som vi og alle øvrige nu er underlagt. Der holdes nu hyppige og korte telefon og/eller skypemøder, hvor der kun er fokus på drift. Vi står overfor vanskelige beslutninger og er vel vidende, at uanset hvilke beslutninger der træffes, så vil vi skuffe nogle mens andre bliver glade.

Statsministeren har foreløbig fastholdt de strenge krav til efter påske. Bestyrelsen ønsker derfor ikke i dag, at slå søm i beslutninger om skæbnen for den del af sæsonen, der lige nu er suspenderet. Vi vender fortsat alle sten og scenarier, men er stærkt afhængig af, hvornår vi får mulighed for igen at samles i centrene.

Vi har naturligvis lyttet til myndighedernes seneste retorik omkring en forsigtig optimisme i forhold til en gradvis, stille og kontrolleret genåbning af samfundet. Vi er dog også af den formodning, at det næppe bliver indendørs sportsgrene, der står forrest i køen, når samfundet gradvist får lov at søge hen imod normalitet igen. Vi nærmer os med hastige skridt ”the point of no return” for så vidt angår muligheden for en fuld ”normal” genoptagelse af den afbrudte sæson.

Bowlingsporten kan synes som en ganske lille brik i det store billede af samfundets og det enkelte individs store udfordringsperspektiv. Men for os, er bowlingsporten ikke en lille brik. Vi er vant til at samles om en sport vi holder af, og som betyder uendelig meget for os alle.

Det er en usædvanlig tid vi befinder os i. Vi kommer ikke i mål med sæson 2019/2020, hvis vi bruger den tidsramme, vi altid plejer. Der skal usædvanlige løsninger til, i en usædvanlig tid, så intet er som vi plejer. Spørgsmålet er, om det nogensinde igen bliver, som det plejer at være.

Kære alle! Vi håber på lidt mere tålmodighed. Det gælder også alle frivillige i forbund og klubber.

Statsministeren taler om samfundssind. Vi kunne lede efter et ord der mere præcist kan udtrykke samme appel til alle aktører indenfor bowlingsporten. Men, det rette ord er ikke det vigtigste lige nu. Til gengæld har det ALDRIG været vigtigere end nu, at vi alle værner om vores værdier.

I den aktuelle situation betyder RESPEKT, at vi har respekt for situationens alvor og at vi respektere myndighedernes påbud og Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger. Respekt betyder også at vi forventer, alle har respekt for nødvendigheden af de følgevirkninger, situationen har for vores aktiviteter.

SAMMENHOLD betyder i den aktuelle situation, at vi står sammen om de beslutninger, der tages og sammen løser de udfordringer, der er opstået og som vil opstå. Sammenhold betyder, at vi til trods for uenigheder, bakker op om de nødvendige beslutninger og sammen kommer hele vejen gennem krisen.

DIALOG er at formidle egne meninger og lytte til andres meninger og søge at finde en forbindelse over de vande som måske skiller os.

UDVIKLING kan synes noget op af bakke lige nu. Ikke mindst derfor er vi alle dybt, dybt afhængige af hinandens respekt, sammenhold og dialog. På den måde kommer vi til at stå stærkere og mere fasttømret, end nogensinde før. Og så er vejen igen banet for UDVIKLING.

Danmarks Bowling Forbund tager ansvar og vil deltage aktivt i genopbygningen af samfundet efter krisen.

Vi laver ikke fejl, men arbejder med variationer, for at finde frem til de optimale løsninger. Kun mennesker, der ikke laver noget, laver igen fejl.

Vi skal holde sammen ved foreløbig at holde afstand. Pas godt på jer selv og hinanden.

Tak for jeres måde at være på.

Danmarks Bowling Forbund

Bestyrelsen

• Næste bestyrelsesmøde afholdes skærtorsdag den 9. april

• Næste information om Coronasituationens konsekvens for Danmarks Bowling Forbund 17. april 2020

• Følg bestyrelsens samlede statusopdateringer på hjemmesiden. Disse opdateringer sendes også altid direkte til samtlige klubformænd

• Bemærk kontoret holder lukket i perioden 4. til 13. april – begge dag inkl.

Danmarks Bowling Forbund

Jan Donde

Administrationschef

Mobil; 2227 4753

Mail: jdo@bowlingsport.dk

www.bowlingsport.dk

Logo til mail – 11.12

[Meddelelsen er forkortet] Se hele meddelelsen

Generalforsamling.

BBKL indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 20.00 i Brønderslev hallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde seneste 8 dage før.

Alle medlemmer træner denne aften fra kl. 19.00- 20.00

Bestyrelsen  BBKL.