Referat fra Generalforsamling 9.3.2016

Til generalforsamlingen deltog 18 stemmeberettige medlemmer.

Carsten blev valgt som dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet de korrekte steder, udpegede stemmetællere og gav derefter ordet til formanden.

Ulla aflagde årsberetningen, som blev enstemmigt godkendt med alle 18 stemmende for.

Per gennemgik regnskab/budget- begge dele blev også godkendt med alle 18 stemmende for.

Der blev fortaget nogle justeringer af vedtægterne: Klubbens navn vil fremover være BBKL. (Brønderslev Bowlingklub). Det hedder nu at deltage i DBF da JBWU afvikles. Kontingentet ændres fra fastsættelse på generalforsamlingen til fastsættelse af den enhver tid siddende bestyrelse. Seniorleder for damer og herrer ændres til 1 medlem som seniorleder for alle hold.

Der var ingen indkomne forslag.

Til bestyrelsen skulle vælges 1 medlem, da Per ikke ønskede genvalg. Her blev Bjarne valgt. Da BBKL fremover kun skal have en seniorleder var forslagene Conny B og Carsten. Som seniorleder for alle hold blev Carsten valgt, da Conny B takkede nej tak. Conny J fortsætter som revisor. Conny B og Roan er valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Til årets BBKL´er blev Carsten valgt en velfortjent vinder.

Under Evt. orienterede Carsten omkring en ny sponsor, hvor klubbens medlemmer skulle bære en caps når man møder ind i bowling hallen til kamp, det var medlemmerne ikke helt enig om, derfor vil Carsten undersøge om der kunne være andre muligheder. Ulla gav en kort orientering omkring ny struktur. Klubben kan risikere at få større kørsel udgifter til kamp, nu hvor det kommer til at hedde øst/vest. JBWU og region 1 bliver afviklet inden for de næste 3 mdr. derefter kommer alle klubber under DBF.

Der kom også et forslag på at nye medlemmer i BBKL skal have et mdr. gratis træning, dette vil blive taget op i bestyrelsen.

Ulla takkede Per og Conny B for deres arbejde i bestyrelsen og som seniorleder for damer, herefter fik begge overrakt en buket blomster og lidt til den søde tand en bakke flødeboller.

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Print Friendly, PDF & Email