Spillermøde d. 3.2.2016

Der var 22 spillere til mødet, som startede lidt forsinket, fordi hele forsamlingen – undtagen 3 – blev ”låst” inde i mødelokalet – foldedøren fik den geniale ide at gå i baglås, hvilket bragte en vis morskab – men vi fik til sidst hjælp fra hallens personale, som måtte komme ind gennem branddøren!

Træningstid

Første og vigtigste punkt var spørgsmålet fra bestyrelsen til spillerne, om man ønskede at blive ved med at spille i to starter eller om ikke tiden er moden til, at vi alle starter på engang.

De forskellige modeller blev kort skitseret op og efter lidt debat endte forsamlingen med en indstilling på start kl 19:30, 3 personer på banen og 1½ time. Hvis det skulle ske, at der en aften pga manglende baner skulle stå 4 på én bane, så kan der, hvis de 4 er interesserede deri, tilkøbes ½ times ekstra tid, fordi man jo kommer til at stå lidt længere mellem sine kast.

Holdtilmelding

Andet punkt som bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse om er næste sæsons hold fordeling, som det er nu med 1 6-mands herrehold, 1 4 mands herrehold, et 4 mands damehold og et mixhold trækker desværre så mange spillere, at det ofte kræver en del bytten rundt for at få spillere nok på holdene.

Mix-hold kampene formodes at blive skiftet ud med en ”open” serie fra JBU side, så klubberne får en større flexibilitet til at stille spillere.

Bestyrelsen foreslår, at der i næste sæson bliver stillet 3 hold – et 6-er herrehold (hvor damer jo også kan spille med) – et 4-rer herrehold (hvor damer også kan spille med) og et hold i open-rækken, hvor holdet kan være rent herre, rent dame eller blandet. Dette vil så betyde, at dameholdet skal forsvinde som hold.

Dette blev diskuteret og der var ca 50-50% for og imod nedlæggelsen af dameholdet. Dameholdet vil gerne have lov at bestå, hvilket så betyder, at vi må skære et af de andre før nævnte hold væk.

Yderligere skal nævnes, at ved dameholdets beståen skal dommeropgave løftes i fællesskab.

Dette ser bestyrelsen på ved næste møde, holdtilmelding er omkring 1.6 – derfor skal vi have det på plads.

Jysk Turnering

Bestyrelsen spørger medlemmerne om der ønskes deltagelse i Jysk Turnering

Damerne ønsker deltagelse. Herrerne måske – det må ses på hen ad vejen.

Manglende fremmøde til kamp

Bestyrelsen informerer medlemmerne om, at hvis man har tilmeldt til at spille kamp og udebliver uden afbud til holdstiller, så koster det stadig kampgebyret 100 kr, som opkræves straks efter. Vi håber, at dette ikke bliver nødvendigt og faktisk er spillerne meget stabile i fremmøde mod hvad vi hører fra andre klubber – stor ros for dette.

Herefter sluttede mødet.

Husk forårsstævne d. 2.3 – opslag senere herom!

Husk generalforsamling d. 9.3.2016 – se dagsorden her!

Husk – hvis du har tid og lyst at hjælpe med at tjene en pæn skilling til klubben, så har BBKL igen i år bar-tjans i Karnevallet i Ålborg – spørgsmål til Carsten!

Print Friendly, PDF & Email