Udlejning af skabe

I Brønderslev Bowlingcenter er der i tilknytning til banerne en del skabe, som kan lejes til opbevaring af bowlingudstyr, så man ikke behøver at bringe udstyret frem og tilbage hele tiden. Skabene er aflåste.

Hvis du kunne tænke dig at leje et skab, så kontakt bestyrelsesmedlem Thomas Eriksen og forhør dig om mulighederne.

Vilkår og Lejepriser pr 29.5.2015 – gældende indtil andet offentliggøres:

  1. 1 skab lejes for et år ad gangen. Lejeperioden følger kalenderåret fra 1.1 – 31.12. For lejemål indgået senere end 1.1, betales fortsat et helt kalenderårs pris.
  2. Der betales et depositum før lejeaftalen er gyldig, ligeledes den første leje. For depositum udstedes en kvittering, som skal opbevares og medbringes ved lejemålets opløsning – i modsat fald er depositum tabt.
  3. Lejebetaling for efterfølgende år skal betales til den på indbetalingskortet fastsatte dato – i tilfælde af manglende betaling vil der blive rykket for skyldigt beløb 2 gange, første gang 14 dage efter forfald og anden gang efter endnu 14 dage, hvis skyldigt beløb ikke er registreret betalt – er der således ikke indbetalt lejebeløb d. 1.2 i kalenderåret (eller første bankdag herefter), vil lejemålet betragtes som misligeholdt og skabet vil blive åbnet og tømt, og ligeledes vil depositum være tabt. Skabet vil herefter blive forsynet med ny lås og nøgle – BBKL afholder denne udgift. De effekter, der tømmes ud af skabet tilfalder Klubben. Dette afviges udelukkende i tilfælde af lejers død, hvor en manglende betaling selvfølgelig kan opstå, hvorefter skabets effekter ved tømning udleveres til afdødes bo mod behørig fremvisning af Skifteretsattest og legitimation. Boets bestyrer skal snarest og inden 6 måneder efter lejemålets udgang gøre krav på effekterne, ellers tilfalder disse BBKL.
  4. BBKL hæfter ikke for værdier i skabene – det er udelukkende lejers ansvar at have skabet aflåst forsvarligt. I tilfælde af anden persons tiltvunget adgang til skabet (f.eks. at det efterlades ulåst eller brydes op af person med tyveri for øje) er det udelukkende lejers eget ansvar, og BBKL kan på ingen måde gøres erstatningspligtig for lejers effekter i skabet. BBKL vil udelukkende være ansvarlig for etablering af ny lås og nøgle i bemeldte situation.
  5. Opsigelse af lejemål bedes ske skriftligt til Thomas Eriksen senest 1 måned før ønsket afvikling. Ved fremvisning af kvittering for depositum betales dette tilbage, jævnfør pkt. 2, ved udgangen af lejemålet. I tilfælde af lejers død kan lejemålet ophæves øjeblikkeligt ved behørig fremvisning af skifteretsattest og legitimation fra boets bestyrer, og depositum betales da snarest tilbage til boet, ligeledes udleveres afdødes effekter fra skabet.

Priser:

Depositum: 300 kr

Leje af skab – for medlemmer af Brønderslev Bowlingklub(BBKL) – 150 kr. (skabe helt øverst kan lejes for 100kr, spørg Thomas Eriksen.)

Leje af skab – for ikke medlemmer af BBKL – 200 kr.

 

Print Friendly, PDF & Email