Nyt fra forbundet.

At sammenhold har mange synonymer og at sammenhold har forskellig betydning og værdi, afhængig af
det enkelte individ og i forhold til, hvilken rolle den enkelte har i Danmarks Bowling Forbund, er
uomtvistelig.
Men at sammenhold skulle få den betydning og værdi, det har netop nu, var der sikkert ikke mange, der
havde budt på, i starten af marts.
Den uventede udfordring har givet sammenhold en ny og stærk dimension. Hele Danmarks kan jo virkelig
godt stå sammen, når det gælder.

Afslutning af sæson 2019/20
Forbuddet mod forsamlinger i grupper på mere end 10 personer opretholdes foreløbig frem til 10. maj. En
genoptagelse af sæsonen med en afslutning inden for den sædvanlige tidsramme, er derfor ikke længere en
mulighed.
Der er altid mere end én mulighed, når man står overfor et valg. Det gælder også, når der skal træffes en
beslutning om hvilken skæbne sæsonen skal have. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at uanset hvilket
valg der træffes, så vil beslutningen udspringe af vores sammenhold samt et princip om: ”En for alle og alle
for en”. Vi begynder derfor ikke at gøre forskel på de enkelte turneringer indbyrdes.
Bestyrelsen har truffet et klart valg. Enten genoptages turneringen med en afslutning, eller også annulleres
hele sæsonen. Løsninger mellem et; ”enten/eller”, vil ikke ske. Det skylder vi sporten, det skylder vi
hinanden og ikke mindst vores samarbejdspartnere.
Status på sæsonen er, at hvert hold i gennemsnit mangler mellem to til fire kampe for at være i mål. Ingen
af os ved lige nu, hvor langt tid vi har til at færdiggøre sæsonens aktiviteter. I bestyrelsen er der en tro på,
at alle – atleter, frivillige, ansatte og samarbejdspartnere – vil gå langt for at komme i mål, hvis det kan ske
på en god måde og uden den enkeltes helbred som indsats.
Vi er i bestyrelsen meget bevidst om, at alle i og omkring sporten vil foretrække en klar og tydelig
udmelding. Det ønsker vi også i bestyrelsen. Det er som at arbejde med et aldrig færdigt eller fuldendt
motiv, når man ikke kender dagen i morgen. Vi har naturligvis en del overvejelser ved en mulig
genoptagelse af sæsonen. Læs nærmere om overvejelserne i referatet fra bestyrelsesmødet den 9. april.
Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at bestyrelsen vil strække sig endog MEGET langt for at sikre
en færdiggørelse af sæsonens afbrudte aktiviteter. Forudsætningen er imidlertid, at myndighederne skaber
den mulighed.

Print Friendly, PDF & Email