Sæsonstart 2020/21.

Så blev den nye sæson skudt igangfor BBkl.3 div holdet skulle på udebane møde Hjørring, det blev til en sikker sejrpå 34-14.Så en rigtig god start på den nye sæson.Open holdet var ligeledes i kamp.De skulle på udebane møde Hirtshals.Kampen blev dog tabt, på en dag hvor det ikke rigtig var noget der gik BBKL`s vej.

Sejr til 3. div.

Så blev det igen muligt at spille de kampe, som blev afbrudt 11 martspga. corona.3 div. holdet mødte på hjemmebane ST fra Viborg.Efter en lidt famlende start, hvor ST kom bedst fra start ogvandt de fleste point, men halvejs i kampen blev det så BBKL der vandt flere af doublerne, så holdet kunne gå fra banen med en 28-20 sejr.4 mands holdet skulle ligeledes spille i weekenden på hjemmebanen.Modstanderne var BK Skawbo. Det blev en meget jævnbyrdig kamp,hvor begge hold vandt 2 serier hver, men modstanderne lavede flerekegler, så kampen endte med et knebent nederlag på 6-4.

Dødsfald.

Det er med stor sorg, at vi søndag den 14/6-2020 modtog meddelelse om, at klubbens mangeårige medlem Ole Ø Pedersen har fået fred.

Æret være Oles minde.

Ulla og Carsten.

Tak for vandrepokalen.

Kære alle BBKLèr.Tusind tak for, at i valgte mig til at modtage vandrepokalen.Det betyder meget, at blive annerkendt i klubben, da jeger glad for at se jer alle spille bowling.Tusind tak og hilsenHelle Thorup AndersenSes forhåbentlig snart igen.

Statusorientering fra bestyrelsen i forbundet.

Bestyrelsens statusorientering 01.05.2020
Home/Nyt fra forbundet/Bestyrelsens statusorientering 01.05.2020
Bestyrelsens statusorientering bygger i dag primært på de beslutninger bestyrelsen traf på sit møde den 23. april.
Det er vigtigt at understrege, at mange af de beslutninger bestyrelsen træffer afstedkommer efterfølgende intern opfølgning, præcisering og ”intern” formidling, inden de kan meldes videre ud i organisationen. Alle skal vide, at vi knokler for at få beslutninger formidlet så hurtigt som overhovedet muligt.
Vi er imidlertid ikke kun afhængig af vores egne beslutningsprocesser, men bliver løbende ”overhalet indenom” af myndigheder og DIF´s beslutninger og initiativer.
DIF udsender dagligt mange informationer om situationen i dansk idræt. Også direkte til klubberne. Mange af disse informationer skal vi aktivt forholde os til og reagerer på. Sene-ste eksempel er den indkaldte videokonference i dag kl. 15.00.
Vi valgte derfor tidligt i morges at udsætte denne statusorientering til efter videokonferencen, idet der kunne fremkomme informationer af væsentlig betydning for de beslutninger, bestyrelsen allerede har truffet.
Havde konferencen så betydning?
Videokonferencen gav ikke noget endegyldigt svar på en tidshorisont ift. normalisering af den indendørs idræt. Men vi står ikke forrest i køen, når myndighederne på et tidspunkt begynder at åbne op. Det ligger helt fast.
Vores sport hører under kategorien ”indendørs sportsaktiviteter uden kropskontakt”. I en netop offentliggjort kategoriseringsrapport er sådan en form for idræt i kategorien ”høj”.
Indendørs aktiviteter med kropskontakt er, til sammenligning, ”ekstrem høj”.
I det efterfølgende afsnit fremgår det, at bestyrelsen arbejder på en genoptagelse af sæson 2019/2020 i uge 34. Det kan se vanskeligt ud, men der er dog stadig et stykke tid til.
Hvis dette ikke bliver muligt, står vi med en helt anden udfordring. Det er med andre ord, vores eneste mulighed for at skabe ”The Perfect Game”.
Sæson 2019/2020
Bestyrelsen har tidligere meldt ud ,at det er meget magtpåliggende at gøre alt for at genop-tage den suspenderede sæson.
Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at forudsætningen for at kunne gøre det, er myndighedernes tilladelse til en genåbning af de centre, hvor vi afholder vores aktiviteter. Samt at vi naturligvis til fulde overholder den almene adfærd og efterlever alle forholdsregler.
Vi må imødese at der stilles skærpede krav til forholdsregler, når der åbnes op for den indendørs idræt, herunder bowling.
Vi skal passe på os selv og hinanden. Vi går ikke på kompromis.
Beslutning fra bestyrelsesmødet den 23. april:
• Aktivitetsudvalgene reorganiserer afslutningen af sæson 2019/20
• Sæson 2019/20 genåbnes i uge 34 og fortsætter frem til og med uge 38
• Der skal ses nærmere på ligaslutspil og ungdomsslutspil
• DM single/double indledende afholdes 27/9 og 3/10 2020
• DM single/double finale afholdes 4/10 2020
• Landsdelsmesterskaber kan afholdes 26/9 eller alternativt samtidig med DM
• Der skal snarest træffes beslutninger ift. planlagte ungdomsaktiviteter
• Øst og Vest beslutter hvilke aktiviteter i Øst og Vest, der ikke gennemføres. Det er i den forbindelse allerede besluttet, at Øst Old Boys/Girls stævne nr. 6 planlagt til den 3.-4. april og Vest Old Boys/Girls stævne nr. 4 planlagt til den 3.-4. april helt er AFLYST.
• DBwF tilbagebetaler indbetalte startgebyr ift. til aflyste aktiviteter
Sæson 2020/2021
• Tilmelding til sæson 2020/21 forventes åbnet 6. maj 2020. Deadline for tilmelding er
berammet til den 5. juni.
• Sæson 2020/21 starter op i uge 41 (5.-11. oktober)
• Sæson 2020/21 afsluttes i juni 2021
Repræsentantskabsmødet ses gerne afholdt inden genåbningen af sæson 2019/20, så vi ikke kommer i konflikt med planlagte turneringskampe i august.
Ny dato for repræsentantskabsmødet kan eventuelt blive den 8. august 2020.
Karantænefri klubskifteperiode
Uanset færdiggørelsen af sæson 2019/2020 sker senere end normalt, holdes fast i den
karantænefri klubskifteperiode er fra den 10. til 31 maj. Det er vigtigt for klubberne at vide, hvilke atleter, de har til rådighed fra den kommende sæson
Ved genoptagelse af sæsonen i uge 34 og klubskiftet sker straks, vil atleten tidligst være spilleberettiget for holdspil den 10. oktober.
Ved genoptagelse af sæsonen i uge 34 og skiftet sker pr. 1. juli vil atleten være spilleberet-tiget for holdspil for nuværende/afgivende klub frem til den 4. oktober
Næste statusorientering
Bestyrelsen forventer at indbyde til online orientering/dialogmøde lørdag den 9. maj.
Emnet vil udelukkende være genoptagelse af sæson 2019/2020 og de heraf følgende ud-fordringer. Mere herom i næste uge.

Nyt fra forbundet.

At sammenhold har mange synonymer og at sammenhold har forskellig betydning og værdi, afhængig af
det enkelte individ og i forhold til, hvilken rolle den enkelte har i Danmarks Bowling Forbund, er
uomtvistelig.
Men at sammenhold skulle få den betydning og værdi, det har netop nu, var der sikkert ikke mange, der
havde budt på, i starten af marts.
Den uventede udfordring har givet sammenhold en ny og stærk dimension. Hele Danmarks kan jo virkelig
godt stå sammen, når det gælder.

Afslutning af sæson 2019/20
Forbuddet mod forsamlinger i grupper på mere end 10 personer opretholdes foreløbig frem til 10. maj. En
genoptagelse af sæsonen med en afslutning inden for den sædvanlige tidsramme, er derfor ikke længere en
mulighed.
Der er altid mere end én mulighed, når man står overfor et valg. Det gælder også, når der skal træffes en
beslutning om hvilken skæbne sæsonen skal have. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at uanset hvilket
valg der træffes, så vil beslutningen udspringe af vores sammenhold samt et princip om: ”En for alle og alle
for en”. Vi begynder derfor ikke at gøre forskel på de enkelte turneringer indbyrdes.
Bestyrelsen har truffet et klart valg. Enten genoptages turneringen med en afslutning, eller også annulleres
hele sæsonen. Løsninger mellem et; ”enten/eller”, vil ikke ske. Det skylder vi sporten, det skylder vi
hinanden og ikke mindst vores samarbejdspartnere.
Status på sæsonen er, at hvert hold i gennemsnit mangler mellem to til fire kampe for at være i mål. Ingen
af os ved lige nu, hvor langt tid vi har til at færdiggøre sæsonens aktiviteter. I bestyrelsen er der en tro på,
at alle – atleter, frivillige, ansatte og samarbejdspartnere – vil gå langt for at komme i mål, hvis det kan ske
på en god måde og uden den enkeltes helbred som indsats.
Vi er i bestyrelsen meget bevidst om, at alle i og omkring sporten vil foretrække en klar og tydelig
udmelding. Det ønsker vi også i bestyrelsen. Det er som at arbejde med et aldrig færdigt eller fuldendt
motiv, når man ikke kender dagen i morgen. Vi har naturligvis en del overvejelser ved en mulig
genoptagelse af sæsonen. Læs nærmere om overvejelserne i referatet fra bestyrelsesmødet den 9. april.
Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at bestyrelsen vil strække sig endog MEGET langt for at sikre
en færdiggørelse af sæsonens afbrudte aktiviteter. Forudsætningen er imidlertid, at myndighederne skaber
den mulighed.