Dødsfald.

Det er med stor sorg, at BBKL har modtaget meddelelse om, at vort mange årige medlem Hans Jensen, er gået bort.

Hans er pludselig død torsdag den 12. maj.

Hans har været medlem af BBKL i mange år og var meget aktiv bowler i det omfang helbredet tillod det.

I BBKL vil vi altid huske ham for det gode humør, den store bramfrihed, den gode humor og gå på mod som altid kendetegnede Hans.

Vi vil også huske Hans som en god klubkammerat og en engageret holdspiller.

Vores tanker i disse dage går naturligvis til Astrid.

Hans begraves torsdag den 19. maj fra Vrejlev kirke kl. 11.00.

Æret være hans minde.

 

Referat fra Generalforsamling 9.3.2016

Til generalforsamlingen deltog 18 stemmeberettige medlemmer.

Carsten blev valgt som dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet de korrekte steder, udpegede stemmetællere og gav derefter ordet til formanden.

Ulla aflagde årsberetningen, som blev enstemmigt godkendt med alle 18 stemmende for.

Per gennemgik regnskab/budget- begge dele blev også godkendt med alle 18 stemmende for.

Der blev fortaget nogle justeringer af vedtægterne: Klubbens navn vil fremover være BBKL. (Brønderslev Bowlingklub). Det hedder nu at deltage i DBF da JBWU afvikles. Kontingentet ændres fra fastsættelse på generalforsamlingen til fastsættelse af den enhver tid siddende bestyrelse. Seniorleder for damer og herrer ændres til 1 medlem som seniorleder for alle hold.

Der var ingen indkomne forslag.

Til bestyrelsen skulle vælges 1 medlem, da Per ikke ønskede genvalg. Her blev Bjarne valgt. Da BBKL fremover kun skal have en seniorleder var forslagene Conny B og Carsten. Som seniorleder for alle hold blev Carsten valgt, da Conny B takkede nej tak. Conny J fortsætter som revisor. Conny B og Roan er valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Til årets BBKL´er blev Carsten valgt en velfortjent vinder.

Under Evt. orienterede Carsten omkring en ny sponsor, hvor klubbens medlemmer skulle bære en caps når man møder ind i bowling hallen til kamp, det var medlemmerne ikke helt enig om, derfor vil Carsten undersøge om der kunne være andre muligheder. Ulla gav en kort orientering omkring ny struktur. Klubben kan risikere at få større kørsel udgifter til kamp, nu hvor det kommer til at hedde øst/vest. JBWU og region 1 bliver afviklet inden for de næste 3 mdr. derefter kommer alle klubber under DBF.

Der kom også et forslag på at nye medlemmer i BBKL skal have et mdr. gratis træning, dette vil blive taget op i bestyrelsen.

Ulla takkede Per og Conny B for deres arbejde i bestyrelsen og som seniorleder for damer, herefter fik begge overrakt en buket blomster og lidt til den søde tand en bakke flødeboller.

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Spillermøde d. 3.2.2016

Der var 22 spillere til mødet, som startede lidt forsinket, fordi hele forsamlingen – undtagen 3 – blev ”låst” inde i mødelokalet – foldedøren fik den geniale ide at gå i baglås, hvilket bragte en vis morskab – men vi fik til sidst hjælp fra hallens personale, som måtte komme ind gennem branddøren!

Træningstid

Første og vigtigste punkt var spørgsmålet fra bestyrelsen til spillerne, om man ønskede at blive ved med at spille i to starter eller om ikke tiden er moden til, at vi alle starter på engang.

De forskellige modeller blev kort skitseret op og efter lidt debat endte forsamlingen med en indstilling på start kl 19:30, 3 personer på banen og 1½ time. Hvis det skulle ske, at der en aften pga manglende baner skulle stå 4 på én bane, så kan der, hvis de 4 er interesserede deri, tilkøbes ½ times ekstra tid, fordi man jo kommer til at stå lidt længere mellem sine kast.

Holdtilmelding

Andet punkt som bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse om er næste sæsons hold fordeling, som det er nu med 1 6-mands herrehold, 1 4 mands herrehold, et 4 mands damehold og et mixhold trækker desværre så mange spillere, at det ofte kræver en del bytten rundt for at få spillere nok på holdene.

Mix-hold kampene formodes at blive skiftet ud med en ”open” serie fra JBU side, så klubberne får en større flexibilitet til at stille spillere.

Bestyrelsen foreslår, at der i næste sæson bliver stillet 3 hold – et 6-er herrehold (hvor damer jo også kan spille med) – et 4-rer herrehold (hvor damer også kan spille med) og et hold i open-rækken, hvor holdet kan være rent herre, rent dame eller blandet. Dette vil så betyde, at dameholdet skal forsvinde som hold.

Dette blev diskuteret og der var ca 50-50% for og imod nedlæggelsen af dameholdet. Dameholdet vil gerne have lov at bestå, hvilket så betyder, at vi må skære et af de andre før nævnte hold væk.

Yderligere skal nævnes, at ved dameholdets beståen skal dommeropgave løftes i fællesskab.

Dette ser bestyrelsen på ved næste møde, holdtilmelding er omkring 1.6 – derfor skal vi have det på plads.

Jysk Turnering

Bestyrelsen spørger medlemmerne om der ønskes deltagelse i Jysk Turnering

Damerne ønsker deltagelse. Herrerne måske – det må ses på hen ad vejen.

Manglende fremmøde til kamp

Bestyrelsen informerer medlemmerne om, at hvis man har tilmeldt til at spille kamp og udebliver uden afbud til holdstiller, så koster det stadig kampgebyret 100 kr, som opkræves straks efter. Vi håber, at dette ikke bliver nødvendigt og faktisk er spillerne meget stabile i fremmøde mod hvad vi hører fra andre klubber – stor ros for dette.

Herefter sluttede mødet.

Husk forårsstævne d. 2.3 – opslag senere herom!

Husk generalforsamling d. 9.3.2016 – se dagsorden her!

Husk – hvis du har tid og lyst at hjælpe med at tjene en pæn skilling til klubben, så har BBKL igen i år bar-tjans i Karnevallet i Ålborg – spørgsmål til Carsten!

Spillermøde d. 3. februar

Der afholdes spillermøde d. 3.2.2016.

Alle spillere bedes møde til træning kl. 19 – der trænes til kl. 20.30, hvorefter vi går i et mødelokale og bestyrelsen bringer nyheder og har forskellige spørgsmål til spillerne om afvikling af træning om onsdagen.

Der vil være en øl eller vand ved dette arrangement.

Juleafslutning – Julefrokost – Julestævne 2015

 

bowling-with-santa-172x150Juleafslutning – Julefrokost – Julestævne57cbef9336421b1d30b7183d92313658

9.12.2015 kl 18:00

Vi mødes her i Bowlingcenteret, hvor klubben er vært for alle medlemmer til Julefrokost.

Menuen vil i år være

   Sild m. tilbehør

Fiskefilet m. remoulade

Leverpostej m. champignons og bacon

Flødekartofler m. glaseret skinke

Ribbenssteg m. rødkål

Klubben spænderer 1 øl/vand og 1 snaps pr. medlem – derudover bedes man købe i centeret.

Spisning starter kl 18.15 og slutter ca 20.15, hvorefter vi hopper i bowlingskoene og spiller årets julestævne indtil ca 22.00,

hvorefter der er kaffe, the, Ris a´lamande

og præmieoverrækkelse.

Deltagelse i Julestævne forudsættes af betalte 50 kr.

OBS – Julefrokosten er gratis for medlemmer, men ønsker din partner at deltage, er han/hun velkommen formedelst 150,-

Tilmelding nødvendigt på ophængte skema i bowlingcenteret og senest d. 2.12.2015

julespiller

Generalforsamling

Generalforsamling 19.3.2015

I generalforsamlingen deltog 13 stemmeberettigede medlemmer.

Der var en god og positiv stemning.

Carsten blev foreslået som dirigent, han modtog valget. Han fastslog, at GF var indkaldt rettidigt og korrekte steder, udpegede stemmetællere og gav derefter ordet til formanden til aflæggelse af beretning.

Ulla aflagde en flot formandsberetning, som blev taget imod med applaus.

Per gennemgik regnskab og budget – begge dele blev godkendt og vedtaget med alle 13 stemmende for!

Der blev vedtaget nogle få justeringer af vedtægterne for foreningen, så vores nye trøjer og bukser faktisk også passer med vedtægterne. Ligeledes åbnedes ungsenior aldersgruppen lidt.

Det blev vedtaget, at kontingenten fortsætter uændret i den kommende bestyrelses periode.

De medlemer af bestyrelsen som var på valg, blev genvalgt med applaus.  Der blev også applauderet for de to nye ansigter i bestyrelsen – Peter og Bjarne er valgt som suppleanter til bestyrelsen.  Seniorleder Herrer Carsten og Seniorleder Damer Conny B blev valgt igen med applaus. Conny Jensen fortsætter som revisor. Tak til alle opstillede og for at de modtog valget.

Årets BBKL-er blev pr.skriftligt forslag og efterfølgende afstemning udpeget – det blev Carsten Sidelmann, som løb af med en velfortjent sejr og dermed “ejer” af vandrepokalen for det næste års tid! Tillykke med det!

Henrik viste under evt. det arbejde han har nået indtil videre mht foreningens hjemmeside. Der er små detaljer der skal på plads inden den går rigtigt i luften. F.eks vil vi gerne have kamptrøjernes farve til at gå igen på hjemmesiden. Kalenderen skal også lige være helt up-to-date mht kampe, så man altid kan finde kamp-tidspunkter på hjemmesiden.

Carsten sluttede under evt. med at rose bestyrelsen og foreningens medlemmer – for uden gode og trofaste medlemmer, har man jo ikke nogen forening, og det har vi – et godt grundlag for fremtiden.

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden og vi gik over til rullepølse- og ostemadder med drikkevarer og kaffe/the.

Generalforsamling

BBKL indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i Brønderslev hallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen i BBKL.